Vi avholder årsmøte 21. mars 2019 kl 18.00 i Godshuset, Flekkefjord.

Etter årsmøtet er avholdt blir det medlemsmøte med enkel servering og et foredrag om Flekkefjord og Flekkefjoerbanen. Foredragsholder er Ole Z Thorkildsen.

Alle er velkomne.