Med tanke på den krevende situasjonen i samfunnet har styret i FBV besluttet å utsette årsmøtet et år.
Styret har behov for å få avsluttet året 2019 og komme videre med 2020.
Årsberetningen er sendt ut til alle som var medlemmer ved årsskiftet.
Her fremgår det at regnskapet for 2019 er avsluttet med et overskudd på kr 62.751.
Regnskapet er nå revidert og revisor har intet å bemerke.
Styret har godkjent årsberetning og regnskap.
Det sittende styret vil fungere i sine roller frem til årsmøtet i 2021.

Vest-Agder Museumslag avholdt sitt årsmøte i museumet vårt i Godshuset lørdag 23. mars med FBV som vertskap.

Her var det stort oppmøte av engasjerte representanter fra museumene som er medlemmer av laget.

Det var en stor overraskelse og stor ære at årsmøtet valgte museumet vårt til Årets Museum 2018.

Museumlagets leder overrakte prisen som bestod av kr 10000,- samt en diplom.

På bildet ser vi Ole Z motta prisen fra museumslaget sin leder.

 

Her har dere årsberetningen for 2017 slik den ble vedtatt på årsmøtet i 2018.

Lenke

Vi avholder årsmøte 21. mars 2019 kl 18.00 i Godshuset, Flekkefjord.

Etter årsmøtet er avholdt blir det medlemsmøte med enkel servering og et foredrag om Flekkefjord og Flekkefjoerbanen. Foredragsholder er Ole Z Thorkildsen.

Alle er velkomne.

Da sommertoget var på besøk på Sira, ble det laget et innslag om banen og dresinsykling. Dette ble vist på Sommeråpent i beste sendetid. Dersom du ikke har hatt gleden av å se innslaget, kan du trykke på linken her : https://tv.nrk.no/serie/sommeraapent/ENRK01081117/11-08-2017#t=2m25s