Årsmøtet var opprindelig planlagt til 22. april.

Nå viser det seg at vi ikke klarer å finne lokaler som egner seg, gitt den nåværende smittesituasjonen.

Styret har derfor valgt å utsette årsmøtet til 20. mai i håp om at situasjonen har bedret seg til da.

Vi håper på forståelse for situasjonen.

Den 1. januar 2021 var det 30 år siden Flekkefjordbanen ble nedlagt.

Nedleggelsen ble markert med ekstratog 31.12.1990. Det ble kjørt 4 vogns tog mellom Sira og Flekkefjord.

I fra Rogaland kom NJK med den gamle skinnebussen som tidligere hadde trafikert banen.

Inviterte gjester og publikum fikk oppleve siste tur på banen.

Her ser dere et par bilder fra den siste turen fotografert av Olav Rykkelid.

 

 

 

 

Det har lenge vært et ønske om å reise en minnestøtte over dem som mistet livet under byggingen av Egersund Flekkefjordbanen. 20. september 2020 ble minnestøtten avduket ved en høytidelig seremoni.

Flekkefjord sin ordfører stod for avdukingen sammen med initiativtaker Oddvar Lavold.

 

 

Med tanke på den krevende situasjonen i samfunnet har styret i FBV besluttet å utsette årsmøtet et år.
Styret har behov for å få avsluttet året 2019 og komme videre med 2020.
Årsberetningen er sendt ut til alle som var medlemmer ved årsskiftet.
Her fremgår det at regnskapet for 2019 er avsluttet med et overskudd på kr 62.751.
Regnskapet er nå revidert og revisor har intet å bemerke.
Styret har godkjent årsberetning og regnskap.
Det sittende styret vil fungere i sine roller frem til årsmøtet i 2021.

Vest-Agder Museumslag avholdt sitt årsmøte i museumet vårt i Godshuset lørdag 23. mars med FBV som vertskap.

Her var det stort oppmøte av engasjerte representanter fra museumene som er medlemmer av laget.

Det var en stor overraskelse og stor ære at årsmøtet valgte museumet vårt til Årets Museum 2018.

Museumlagets leder overrakte prisen som bestod av kr 10000,- samt en diplom.

På bildet ser vi Ole Z motta prisen fra museumslaget sin leder.