Årsmøtet var opprindelig planlagt til 22. april.

Nå viser det seg at vi ikke klarer å finne lokaler som egner seg, gitt den nåværende smittesituasjonen.

Styret har derfor valgt å utsette årsmøtet til 20. mai i håp om at situasjonen har bedret seg til da.

Vi håper på forståelse for situasjonen.