Det har lenge vært et ønske om å reise en minnestøtte over dem som mistet livet under byggingen av Egersund Flekkefjordbanen. 20. september 2020 ble minnestøtten avduket ved en høytidelig seremoni.

Flekkefjord sin ordfører stod for avdukingen sammen med initiativtaker Oddvar Lavold.