Årsmøtedato er satt til 27. mars 2014. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes inn til styret så fort som mulig. Årsmøtet avholdes I Banemesterkontoret på Sira stasjon kl 18.00. Håper så mange som mulig av våre medlemmer har anledning til å komme. Vel møtt.