Her har dere årsberetningen for 2017 slik den ble vedtatt på årsmøtet i 2018.

Lenke