Årsmøtet i Flekkefjordbanens Venner blir avholdt 8. april kl 18.00 i Banemesterkontoret på Sira stasjon. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før.

Etter årsmøtet blir det sosialt samvær samt et foredrag om Flekkefjordbanen.

Vel møtt