Flekkefjordbanens Venner avholder årsmøte 19. april. Alle medlemmer vil få tilsendt innkalling.

Minner om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14. dager før årsmøtet.