I boka vår, Flekkefjordbanens historie, er det trykket et bilde som vi ikke hadde tillatelse til å benytte.

Da boka ble trykket var vi ikke kjent med hvem som var fotograf. Bildet fikk vi av en som ikke var fotografen. Nå har fotografen meldt seg.

På side 172 er det trykket et bilde som viser en motorvogn (BM87.04) på Sira stasjon. To lokomotivførere titter ut av døren. Dette bildet er tatt av Finn Holom.

Vi beklager at bildet er benyttet i boka.