Jernbaneverket har i noen dager hatt en stor slamsuger i virksomhet på banen. Denne blr benyttet til å renske stikkrenner og grøfter. Maskinen gjorde et godt arbeid og dermed kan grøftene ta unna mye vann igjen.